Ekoporadňa Živica vznikla ako iniciatíva CEEV Živica v roku 2005 v rámci projektu Ekoporadenské centrum Živica... inšpirácie pre bohatší život. 


Jej cieľom bolo poskytovať objektívne a všestranné informácie v oblasti ochrany životného prostredia a uvedomelej spotreby. Ekoporadňa poskytovala do októbra 2015 bezplatné ekoporadenstvo pre jednotlivcov ako aj systémové ekoporadenstvo pre súkromný sektor.


V súčastnosti sa Ekoporadňa Živica orientuje na poradenstvo týkajúce sa domácej ekológie - poradenstvo pre mamičky (plienky, šatkovanie, kozmetika, strava...), separácia dopadu, eko-upratovanie, eko-drogéria a pod. Zároveň sa venujeme projektu Mestské včelyEko-mapa a vzdelávaniu o včelách pre školy. Nájdete nás na FaceBook Ekoporadna Zivica alebo naekoporadna@zivica.sk

Základné informácie o domácej ekológii nájdete v menu na ľavej lište v rubrike Poradňa ekospotrebiteľa.

 

On-line
poradenstvo

ekomapa

 

Mediálni partneri:

dieta